ایرنا – مشارکت فعال جامعه مدنی لازمه توسعه پایدار

ایرنا – مشارکت فعال جامعه مدنی لازمه توسعه پایدار


این روز زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که باور داشته باشیم توسعه پایدار جز در بستر مشارکت فعال جامعه مدنی محقق نمی شود.
جامعه مدنی، واژه ای که حدود 20 سال از مصطلح شدن آن در بدنه حاکمیتی کشور می گذرد و رشد آن، نیازمند رابطه مستمر بین دستگاه های دولتی و عمومی با سازمان های غیردولتی است، رابطه ای که اگر چه به دلیل کاهش اعتماد نهادی، عدم شناخت و باور طرفین به ظرفیت ها و فرصت های بالقوه در همکاری مشترک، دستخوش چالش های متعددی شده اما تلاش همه افراد دغدغه مند، تحول گرا و معتقد به ضرورت اصلاح و تغییر جامعه در بستر مشارکت همه ذینفعان را می طلبد.
این مناسبت نه یک روز بلکه بهانه ای برای یاد آوری اقدامات ارزنده سازمان های مردم نهادی است که سالهاست فعالیت های حرفه ای و مسئله محور خود را آغاز کرده و برای بهبود شرایط جامعه و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تلاش می کنند.
این روز را به طور ویژه به سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت تبریک می گویم. سمن های مرتبط با بیماری های خاص که طی سال های گذشته جریان ساز تغییرات جدی در حوزه بهداشت و درمان بوده اند و بی شک سهم قابل توجهی از ارتقای سواد سلامت شهروندان مدیون تلاش های داوطلبانی است که در قالب حضور در بدنه این تشکل ها اقدامات مؤثری را انجام داده اند.
این مناسبت را باید به طور خاص به سازمان های مردم نهاد حوزه معلولین تبریک گفت. تشکل هایی که افراد دارای معلولیت بخش اصلی فعالان اجتماعی آنها را تشکیل می دهند و ثابت کرده اند که توانمند، جریان ساز، تغییرآفرین و مصمم هستند و برای تحقق شهر دسترس پذیر ناامید نمی شوند.
افرادی که به همه مسئولین درس باور می دهند حتی اگر بسیاری از موانع «شهر دسترس پذیر» در اذهان ما باشد.
این مناسبت به همه ما، تلاش ها و اقدامات ارزنده سمن های حوزه محیط زیست را یاد آور می شود، سازمان های مردم نهادی که آینده نگرانه می اندیشند، عمل می کنند و کاش ما هم به اندازه مهربانی آنها با زمین، کمی قدردان تر باشیم.
و چه بسیارند سمن ها و کانون های اجتماعی محور مرتبط با ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی که حضور همیشگی شان را به مدیریت شهری ثابت کرده اند و باور دارم تغییرات اجتماعی بدون مشارکت فعال و مؤثر آنها امکان پذیر نیست.
اما امسال، با بهره گیری از گفتمان شهردار تهران «تهران، شهر زیست پذیر، شهروند مشارکت پذیر» بر آن شدیم تا ضمن قدردانی از تلاش ها و اقدامات ارزنده تشکل های غیردولتی حوزه سلامت، بار دیگر هم پیمان شویم.
هم پیمان شویم که در مجموعه مدیریت شهری حکمرانی مشارکت جو داشته باشیم، مشارکت را در سطوح تصمیم سازی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر اجرا با ذینفعان به اشتراک بگذاریم و تلاش کنیم فرصت یادگیری متقابل به یکدیگر دهیم.
اجرای «فستیوال تشکل های غیردولتی سلامت محور» در سطح تمامی مناطق 22 گانه شهرداری تهران آغاز یادگیری توأمان بین حوزه سلامت شهرداری تهران و تشکل های غیردولتی سلامت محور است، باور دارم در بستر گفتمان شهردار تهران، این مهم در تمامی حوزه های مدیریت شهری بیش از قبل، محقق خواهد شد.
«تهران شهر مشارکت های اجتماعی» شعاری است که تلاش می کنیم همزمان با روز 22 مرداد تمرینش کنیم و باور داریم سلامت اجتماعی و روانی شهروندان و توسعه پایدار شهر جز در بستر همکاری و مشارکت سازمان های مردم نهاد با مدیریت شهری امکان پذیر نیست.
*مدیرکل سلامت شهرداری تهران
تهرام/7245//1348

انتهای پیام /*

منبع: ایرنا

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس