خانواده ها به تبلیغات ارائه مدرک تحصیلی اعتماد نکنند

خانواده ها به تبلیغات ارائه مدرک تحصیلی اعتماد نکنند


علیرضا راه پیما روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش مرجع اصلی و رسمی صدور مدارک تحصلی است، افزود: خانواده ها به تبلیغات موسسات، مراکز غیرمجاز و افراد سودجو در ترغیب متقاضیان برای کسب مدرک تحصیلی دیپلم که در ماه های پایانی سال تحصیلی(به خصوص اردیبهشت ماه) بیشتر می شود، توجه و اعتماد نکنند.
وی با اشاره به بهره مندی این موسسات غیرمجاز از فناوری های جدید برای شبیه ‌سازی مدارک جعلی به اسناد اصلی و رسمی، اظهار داشت: افراد سودجو و موسسات غیرمجاز با عناوینی همچون «دیپلم آسان»
، «دیپلم در اولین فرصت»، «دیپلم سریع و فوری» و «دیپلم بدون حضور در کلاس» قصد ترغیب متقاضیان برای کسب این مدرک تحصیلی را دارند.
راه پیما، از بین رفتن پول، سوابق استخدامی، سوابق تحصیلی و آسیب های روحی و روانی را از جمله مخاطرات کسب مدارک تحصیلی جعلی عنوان کرد.
وی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش تنها متولی صدور مدارک تحصیلی رسمی است، افزود: افراد متقاضی کسب مدارک تحصیلی باید به واحد آموزشی یا ادارات آموزش و پرورش منطقه خود مراجعه و پس از انجام مراحل قانونی نسبت به دریافت مدرک اقدام کنند.
رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: هرگونه مدرکی که خارج از فرآیند قانونی مورداشاره تهیه و صادر شود، فاقد ارزش و اعتبار است.
راه پیما از خانواده ها خواست، در صورت مشاهده و یا شناسایی مراکز و افراد سودجو در زمینه صدور مدارک تحصیلی جعلی، مراتب را به ادارات آموزش و پرورش گزارش کنند.
وی گفت: آموزش و پرورش در صورت شناسایی اینگونه مراکز و افراد سودجو نسبت به برخورد، پیگرد قانونی و ارجاع متخلفین به مراجع قضایی اقدام می کند.
رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اینکه کمیته پیگیری موضوع مدارک تحصیلی جعلی(از جمله دیپلم) از 2 سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده، اظهار داشت: درهمین ارتباط اقدامات موثری برای افزایش ضریب ایمنی مدارک تحصیلی دانش آموزان انجام شده و درحال حاضر مدارک تحصیلی با 6 ضریب ایمنی صادر می شود.
تهرام/7245**1625

انتهای پیام /*

منبع: ایرنا

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس