دستگاه های دولتی استان تهران بودجه خود را با برنامه هزینه کنند

دستگاه های دولتی استان تهران بودجه خود را با برنامه هزینه کنند


به گزارش ایرنا، محمد حسین مقیمی عصر چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان تهران گفت:اگر دستگاه ها اعتبارات خود را به موقع و بر اساس قانون هزینه کنند نیاز به بازگشت آن به خزانه نیست.
وی گفت: دولت اعتبارات نهادها را در شرایط مشکل فعلی تامین کرده و از طرفی بودجه دستگاه ها نیز محدود است و باید با تدبیر عمل کرد.
مقیمی گفت: دولت و مجلس با در نظر گرفتن شرایط استان تهران و جمعیت ١٤ میلیونی آن اعتبارات بیشتری برای رفع مشکلات این استان تخصیص دهند.
وی همچنین با تاکید بر اینکه مصوبات شورای برنامه ریزی شهرستان ها باید عملیاتی شود بر تامین اعتبار این مصوبات تاکید کرد.
تهرام/7247/6139 / 1539

انتهای پیام /*

منبع: ایرنا

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس