دیدارهای امروز مدیرعامل ایرنا

دیدارهای امروز مدیرعامل ایرنا



دیدارهای امروز مدیرعامل ایرنا

ایرنا- تهران – «یزدان سیف» معاون وزیر جهاد کشاورزی همزمان با هفدهم مردادماه- روز خبرنگار- با مدیرعامل ایرنا سید ضیاء هاشمی دیدار و از بخش های مختلف ایرنا آن بازدید کرد.*2*

17 مرداد 1397

22:5

عکس: محمدرضاعلیمددی

کد خبر: 3641983

10 عکس

منبع: ایرنا

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس