رفع موانع سرمایه گذاری پنج شرکت استان تهران رسیدگی شد

رفع موانع سرمایه گذاری پنج شرکت استان تهران رسیدگی شد


به گزارش ایرنا، درجلسه رفع موانع سرمایه گذاری استان نیز مشکلات تولیدی پوشاک زنانه و مردانه مستقر در شهرستان ری مشکلات خود را در موضوع کاربری زمین و اختصاص بخشی برای تجمیع صنف دوزندگان، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت پنج گل پروان در شهرستان ری، با ٢٥٠٠ نفر اشتغالزایی و ٦٠٠ میلیارد تومان سرمایه گذاری مشکل خود را در بخش جریمه کمیسیون ماده ٩٩ مطرح که با دستور استاندار در خصوص تقسیط جریمه تصمیم گیری شد.
همچنین شرکت صنعتی تولیدی سنبله سبز غلات مستقر در پیشوا با دو میلیارد تومان اعتبار سرمایه گذاری مشکلات خود را در بخش دریافت تسهیلات از بانکها که با دستور استاندار تهران مقرر شد شرکت به بانک دیگری برای دریافت تسهیلات معرفی شود و حمایت برای تجهیز امکانات شرکت در موضوع صنایع غذایی انجام شود.
براین اساس نیز مشکلات شرکت فنی و مهندسی ارسام مستقر در تهران با ٨٢ نفر اشتغالزایی و ٨ میلیارد تومان سرمایه گذاری با طرح مشکل از بانک اقتصاد نوین و منطقه گردشگری پورزند با ٢٠٠ نفر اشتغالزایی با طرح مشکل از آب منطقه ای و میراث فرهنگی و گردشگری و محیط زیست بررسی و با دستور استاندار روند حل مشکلات و تعیین تکلیف این شرکت ها تسریع شد.

*تکلیف تخلفات انتخاباتی شوراها روشن می شود
همچنین در جلسه دیگری که در استانداری انجام شد نیز با انتشار گزارش هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در دوره پنجم فعالیت شوراها، نتایج بررسی‌ها در این خصوص را در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار می‌دهد.
براین اساس عملکرد هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در دوره پنجم فعالیت شوراهای اسلامی نشان می دهد در این دوره، طی برگزاری 6 جلسه، تعداد 29 پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.
براین اساس؛ 25 نفر به دلیل عدم سکونت، سوء استفاده از موقعیت و سوء استفاده از اموال شهرداری و اقدامات غیر قانونی دیگر براساس ماده 18 آیین نامه اجرایی هیئت های حل اختلاف مورد اتهام قرار گرفته اند.
همچنین برای 6 نفر به اتهام جعل مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت و سوء استفاده از موقعیت شغلی به سلب عضویت از شورا رای صادر شده است.
براین اساس 9 نفر نیز به اتهام ارتشاء و تبانی در معاملات شهرداری دستگیر شدند که اکنون با قرار وثیقه آزاد هستند و یک نفر به اتهام سوء استفاده از موقعیت و تحصیل مال نامشروع در تعلیق قضایی است.
تهرام/7247//1348

انتهای پیام /*

منبع: ایرنا

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس