عضو شورای شهر تهران بر بهره مندی از مدیران زن در حوزه ورزش تاکید کرد

عضو شورای شهر تهران بر بهره مندی از مدیران زن در حوزه ورزش تاکید کرد


تهران- ایرنا- رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اختصاص اماکن ورزشی شهرداری به زنان گفت: حداقل یک سوم مدیران این مجموعه های ورزشی از زنان انتخاب شود تا از ظرفیت ورزش زنان در سطح کشور استفاده کنیم.

منبع: ایرنا

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس