قطع درختان یک روستا

قطع درختان یک روستا


شهرری ـ ایرنا ـ اجرای طرح عمرانی کمربندی روستای «اسلام آباد نظامی» شهرستان ری به ریشه کنی درختانی که در محل اجرای پروژه قرارداشتند انجامید.

منبع: ایرنا

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس