مزایده 8 مجموعه ورزشی شهرداری تهران ابلاغ شد

مزایده 8 مجموعه ورزشی شهرداری تهران ابلاغ شد


به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، متقاضیان می‌توانند برای گرفتن فرم شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا 10 روز از تاریخ انتشار (یک هفته کاری)، به دبیرخانه سازمان ورزش شهرداری تهران واقع در خیابان آزادی، نرسیده به تقاطع یادگار، جنب شهرداری منطقه 10، کوچه مشعوف مراجعه کنند.
همچنین مدت قرار داد اماکن ورزشی از جمله گلهای دانشگاه(منطقه یک)، امام علی سوهانک(منطقه یک)، غدیر امامزاده قاسم(منطقه یک)، گلشن یک(منطقه چهار)، گلشن 2(منطقه چهار)، سید داود سیدی(منطقه 12)، امام سجاد(منطقه 17) و شقایق (منطقه 19) به مدت یک سال بوده که شرکت کنندگان مدارک لازم را به صورت لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه این سازمان خواهند کرد.
همچنین در آگهی دیگری سازمان ورزش آگهی مناقصه خدمات نگهداشت امکان ورزشی سازمان ورزش شهرداری از طریق مناقصه عمومی به شرکت های (اشخاص حقوقی)دارای صلاحیت واگذار کند.
لذا کلیه پیمانکارن واجد شرایط می‌توانند جهت شرکت در مناقصه یادشده فرم های لازم را از دبیرخانه سازمان ورزش واقع در خیابان آزادی، نرسیده به تقاطع یادگار، جنب شهرداری منطقه 10، کوچه مشعوف حداکثر 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهی (یک هفته کاری)دریافت کنند.
براین اساس در پهنه چهار مجموعه های توحید، جهان آرا، دستجردی، آمنه و الزهرا در پهنه 6 نیز مجموعه های متوسلیان، رضایی مجد، ستاره ولیعصر(عج)، جاوید الاثر و الزهرا و پهنه هفت نیز جانبازان، بدر، بهاران، مروارید و الزهرا می باشد.
همچنین در پهنه 10 نیز مجموعه های شهیدان اسماعیلی، سلیمانی، جهانی پور، خلیج فارس و الزهرا و در پهنه 12 مجموعه کیانشهر، خاور شهر، قیامدشت و الزهرا و در پهنه 14 مجموعه های ورد آور، الغدیر 22، حضرت ابوالفضل و الزهرا به مدت یک سال از تاریخ برگزاری مناقصه خواهد بود.
تهرام/7247//1348

انتهای پیام /*

منبع: ایرنا

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس