30 درصد بانوان شاغل شهرداری تهران پست مدیریتی می گیرند

30 درصد بانوان شاغل شهرداری تهران پست مدیریتی می گیرند


تهران – ایرنا – مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت: با بکارگیری افزون بر 30 درصد بانوان شاغل شهرداری در پست های مدیریتی از توان و ظرفیت این قشر در اداره مطلوب و بهینه شهر استفاده خواهد شد.

منبع: ایرنا

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس