36 درصد مصرف مواد مخدر را دانشجویان تشکیل می دهند

36 درصد مصرف مواد مخدر را دانشجویان تشکیل می دهند


شهرری ـ ایرناـ مدیر کل آموزش همگانی معاونت اجتماعی ناجا با اشاره به اینکه میانگین سن اعتیاد در کشور به مرز 21 سال رسیده است، گفت: 36 درصد مصرف کنندگان مواد مخدر را دانشجویان تشکیل می دهند.

منبع: ایرنا

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس