عضو شورای تهران: رویکرد نام گذاری ها، ایجاد نشانه های هویتی در شهر است

عضو شورای تهران: رویکرد نام گذاری ها، ایجاد نشانه های هویتی در شهر است


به گزارش ایرنا از معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران محمد جواد حق شناس روز سه شنبه گفت: امروز رویکرد مدیریت فرهنگی بیشتر از هر زمان دیگری می تواند به کار ما آید.
وی افزود: از نام گذاری به نام دکتر مصدق تا استاد شجریان، شاعران، نویسندگان، ادبا، هنرمندان، و مشاهیر علمی شهر همه مد نظر کمیسیون نام گذاری شورا قرار داشته و امروز شاهد هستیم شهروندان نیز در کنار هنرمندان و فرهنگیان از این اقدام احساس رضایت می کند.
اما علت این تغییر رویکرد چیست؟، این سوالی است که محمد جواد حق شناس در جواب آن گفت: امروز ما در شرایطی قرار داریم که بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکرد مبتنی بر مدیریت فرهنگی هستیم.
وی ادامه داد: سالها برخی توجهات به فرهنگ آنگونه که باید صورت نگرفت و مورد غفلت واقع شد، امروز با تغییر رویکرد مبتنی بر مدیریت فرهنگی شاهد هستیم که مردم نیز از این اقدامات استقبال می کنند نمونه آن هم استقبال از نوروز گاه ها است.
حق شناس افزود: در خصوص نام گذاری ها نیز همین رویکرد مد نظر قرار گرفت، اینکه ما بتوانیم همه گروه های فرهنگی و اجتماعی مرجع را در نشانه گذاری یا نام گذاری معابر سهیم کنیم.
وی ادامه داد: با این اقدام احساس تعلق شهر به همه گروه های فرهنگی و اجتماعی مرجع ایجاد خواهد شد و از جهتی نشانه های هویتی در شهر پدیدار می آید.
رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران گفت: وجه تمایز نام گذاری های این دوره در نظر گرفتن تمامی این گروه ها بوده است به گونه ای که ما نام های نویسندگان، شاعران، هنرمندان، مشاهیر علمی ، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شخصیت های تاریخی و نیز برخی از ارزش های مورد احترام جامعه را در این نام گذاری ها لحاظ کردیم و خوشبختانه این رویکرد با دقت بیشتری در حال استمرار است.
حق شناس افزود: قواعد دیگری نیز از جمله پرهیز از نام های تکراری و کاهش این نام ها و نیز نام گذاری با حفظ شماره خیابان ها مد نظر ما قرار داشته و جز محورهای کاری ما بوده است.
وی تاکید کرد: امروز زمان غالب بودن رویکرد های فرهنگی نرم افزارانه است و باید بتوانیم تغییرات در این حوزه را ادامه دهیم.
تهرام/3036//1348

انتهای پیام /*

منبع: ایرنا

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس